Podmínky soutěže: Adventní kalendář s Milvou 2023

1. Organizátor a vykonavatel soutěže
Soutěž „Adventní kalendář s Milvou 2023, ve zkratce „Adventní kalendář“, se nachází na nástěnce oficiální stránky společnosti Milva cosmetics s.r.o - na Facebooku Milva Shop.

Organizátorem soutěže je Milva cosmetics s.r.o., IČO: 36 528 137 se sídlem: ul. Poštovní 345, 946 32 Marcelová, Slovensko dále nakrátko jen \"organizátor\". Tato pravidla jsou povinná pro všechny účastníky, kteří se hry účastní. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění Pravidel oznámením oprav nebo změn veřejně na facebookové stránce Milva Shop.

2. Mechanismus soutěže
- V termínu od 1.12 2023 do 24.12 2023 (včetně) každý den organizátor zveřejní otázku nebo úlohu, jako příspěvek na FB stránce Milva Shop, na kterou soutěžící musí odpovědět nebo splnit ji do 20:00 hodin. týž den. Organizátor takto zveřejní na nástěnce své FB stránky 24 otázek nebo úkolů a dá 24 výher v termínu soutěže. Soutěž bude ukončena dne 24.12. v 16:00 hodin. zveřejněním výherce Velké výhry.
- Organizátor zveřejní každé ráno v 9:00 hod. příspěvek s otázkou / úkolem na FB stránce.
- Uživatelé musí odpovědět nebo splnit úlohu pod určitým příspěvkem organizátora na Facebook stránce Milva Shop
- Uživatelé se mohou zúčastnit soutěže každý adventní den, tedy odpovědět nebo splnit denní úkol jednou za den.
- Výherce bude zveřejněn komentářem pod stejným příspěvkem stránky Milva Shop a v samostatném příspěvku spolu s výhrou týž den ve 21:00 hodin.
- Poslední Adventní den (24.12) organizátor předá Velkou výhru, která sestává z šeku na nákup na eshopu www.milva.shop v hodnotě 150 EUR
- Vítěz velké výhry bude vylosován ze všech soutěžících, kteří se do adventní soutěže zapojili od 1.12. do 24.12. do 15:30 hodin. a bude okamžitě zveřejněn na FB stránce organizátora dne 24.12. v 16:00 hodin.
- Účast v soutěži není předmětem nákupu účastníků.
- Každý uživatel bude do soutěže zapojen jen jednou za den, bez ohledu na počet komentářů, které zveřejnil.
- Zveřejněním komentáře, který splňuje výše uvedené podmínky, účastník potvrzuje, že si přečetl a přijímá tato oficiální pravidla.

3. Právo účastnit se
Každá fyzická osoba s bydlištěm v ČR, která má více než 18 let má právo zúčastnit se.
Tato soutěž NENÍ otevřena osobám pracujícím pro ORGANIZÁTORA a zaměstnancům přidružených společností pro účely této kampaně, jakož i jejich přímým příbuzným: dětem, rodičům, bratrům, sestrám, manželům. Účast z falešných profilů a jinými metodami s cílem zvýšit pravděpodobnost výhry není povolena. V případě podezření ze zneužití má Organizátor právo na okamžitou diskvalifikaci účastníků. Neslušná a obscénní slova, výrazy, obrázky, atp. organizátor si vyhrazuje právo nezveřejnit na facebookové stránce.

4. Ocenění a vyhlášení vítěze
Organizátor informuje každý den vítězného účastníka komentováním zveřejnění na stránce Milva Shop, ve kterém je uvedeno facebook jméno vítěze a otevírá příslušné okénko na Adventním Milva kalendáři, kde je ukryta výhra.
Aby vítězný účastník získal svoji výhru, musí v rámci ní zaslat své osobní údaje – jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo ve formě osobní zprávy na FB stránce Milva Shop, a to nejpozději do 5 dnů po vyhlášení.
Účastníci souhlasí s tím, že poskytnutí jejich osobních údajů výše uvedeným způsobem je nezbytné pro účely získání náležité ceny. Přijaté osobní údaje nebudou použity k jiným účelům, než jsou uvedeny v těchto pravidlech.
Činnosti účastníků her, jejichž cílem je zvýšit pravděpodobnost výhry ceny pomocí jiných způsobů a metod než jsou ty, které jsou uvedeny v těchto pravidlech, jsou zakázány.

5. Výhry
Výhrami jsou balíčky výrobků Milva a dárkový šek jako Velká výhra.
- Výhercem se stává 1 (jeden) z účastníků, kteří splnili podmínky hry v daný den a Výherce velké vyhry bude jeden účastník z celé soutěže.
- Získané ceny nelze převést na jinou osobu, vyměnit za jiné produkty ani je vyměnit za peněžní ekvivalent.
- Organizátor nenese odpovědnost v případě, že uživatel uvedl neplatné kontaktní údaje, neúplnou nebo nepřesnou e-mailovou adresu, nesprávná jména nebo neexistující nebo deaktivovaný profil na Facebooku.

6. Přípustnost
Soutěžícímu není umožněno účastnit se, pokud:
- používá bezohledné metody, techniky a software pro manipulaci s účastí a výsledky;
- nesplňuje žádnou z podmínek těchto „Podmínek“;
- používá falešné, neoprávněné nebo duplikované účty na Facebooku.

7. Omezení odpovědnosti
Organizátor neodpovídá za:
- nesprávná nebo zavádějící jména uživatelů Facebooku;
- duplikování profilů na Facebooku nepřejícími;
- chybný nebo neúspěšný elektronický přenos dat, technická nemožnost registrace ve hře v důsledku okolností mimo kontrolu Organizátora;
- porucha komunikačního spojení bez ohledu na příčinu, pokud jde o zařízení, systémy, sítě, linky, satelity, servery, počítače nebo poskytovatele použité v souvislosti s touto hrou;
- nedostupnost internetu nebo webové stránky nebo jejich kombinace;
- poškoděne systému stránky nebo platformy Facebook;
- za ztrátu údajů o registrovaných účastnících z technických a jiných nepředvídatelných důvodů a / nebo jiných okolností vyšší moci;

Organizace, prezentace, chování a regulace hry nejsou v žádném případě kontrolovány ani spravovány společností Facebook Inc.;

8. Ostatní podmínky
- Podmínky této soutěže jsou zveřejněny a dostupné na www.milva.shop
- Účastí v soutěži účastníci akceptují tyto „Podmínky“ a souhlasí s dodržováním všech podmínek a požadavků soutěže.
- Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli změnit. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.
- Uživatelé nesmí uveřejňovat komentáře s neetickým a nemorálním obsahem v rozporu s dobrými mravy, vulgární a urážlivá slova, komentáře, které vyvolávají a/nebo stimulují nenávist nebo jiné zákonem zakázané chování, komentáře v rozporu se zákonem na ochranu před diskriminací, komentáře, které obsahují otevřenou nebo skrytou reklamu konkurenčních výrobků, náboženských a politických symbolů a zpráv.
ORGANIZÁTOR se od těchto událostí distancuje a vyhrazuje si právo vyloučit z účasti libovolného uživatele, který se chová v rozporu s těmito pravidly, jakož i vymazat jeho příspěvek / komentář.
- Organizátor si vyhrazuje právo ukončit nebo zastavit soutěž v kterékoli fázi její implementace oznámením účastníků na oficiální stránce společnosti - Milva Shop na Facebooku. Všichni účastníci se v tomto smyslu považují za upozorněné od okamžiku uveřejnění příspěvku organizátorem.
- Organizátor si vyhrazuje právo ukončit soutěž/nebo diskvalifikovat účastníka/účastníky v případě podezření ze zneužití, obcházení nebo porušení těchto pravidel nebo za přítomnosti dalších okolností, které vyžadují pozastavení/ukončení soutěže.
- Možné spory mezi ORGANIZÁTOREM a účastníkem / účastníky se řeší jednáními a v případě nemožnosti - podle obecných právních předpisů České republiky.
-  Organizátor soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována, nebo jinak spojována s Facebookem a Instagramem a není s Facebookem a Instagramem jinak spojena.

 

Hodně štěstí! 🫶

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz